Η κλιματική αλλαγή ως αιτία κατάρρευσης των πολιτισμών

Η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η ξηρασία δεν είναι νέα προβλήματα: Ήδη στην πρώιμη εποχή του Χαλκού, μεγάλοι πολιτισμοί κατέρρευσαν λόγω της κλιματικής αλλαγής και ιδίως της ξηρασίας.

Συνεχίστε την ανάγνωση του «Η κλιματική αλλαγή ως αιτία κατάρρευσης των πολιτισμών»